Etiket product uit nederzettingen

De Britse regering heeft supermarkten in eigen land geadviseerd op etiketten van voedingsmiddelen uit de bezette Westelijke Jordaanoever duidelijk aan te geven of ze van Palestijnse herkomst zijn of dat ze uit Israëlische nederzettingen afkomstig zijn.

Palestijnse woordvoerders hebben het advies met instemming begroet. Israël echter heeft bij monde van zijn ambassade in Londen verklaard „buitengewoon teleurgesteld” te zijn. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat de maatregel tot „radicalisering” van de Palestijnen zal leiden.

Israël vreest dat de nieuwe etikettering sommige consumenten ertoe zal brengen producten van de nederzettingen te mijden. Tot dusverre was het voor consumenten moeilijk de exacte herkomst van artikelen vast te stellen omdat op de etiketten slechts werd vermeld dat ze uit Israël afkomstig waren dan wel van de Westelijke Jordaanoever.

De Britse regering verstrekt overigens slechts richtlijnen voor de etiketten, die geen kracht van wet hebben. Veel supermarkten verwelkomden niettemin het advies.

Londen is al jaren van oordeel dat de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, die sinds 1967 door Israël wordt bezet, op grond van het internationaal recht illegaal zijn. Britse regeringsfunctionarissen onderstrepen echter dat ze tegen een boycot van producten uit Israël of van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn.

Het gaat bij de etikettering vooral om een kwestie van symbolisch belang. De economische betekenis van de uitvoer uit de Westelijke Jordaanoever naar Groot-Brittannië is betrekkelijk gering.

Het betreft vooral olijfolie, dadels en tuinkruiden, die in supermarktketens als Sainsbury’s en Waitrose worden verkocht. Tussen 2006 en 2008 ging het bij producten uit de bezette gebieden in totaal om een bedrag van zo’n 800.000 pond (880.000 euro).

Regels van de Europese Unie schrijven voor dat producten van de Westelijke Jordaanoever als zodanig moeten worden aangemerkt, hetgeen niet altijd gebeurt. Artikelen uit de bezette gebieden vallen onder een EU-regeling voor lagere importtarieven en vrijstellingen. De regeling geldt niet voor producten van de Israëlische nederzettingen.