Collegegeld extra studie niet hoger

Studenten die een tweede studie volgen, hoeven daar de komende drie jaar geen hoger collegegeld voor te betalen. Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) heeft gisteren de studentenbonden LSVb en ISO beloofd erop toe te zien dat universiteiten en hogescholen zich houden aan de toezegging die ze hierover aan studenten hebben gedaan.

Voorwaarde voor vrijstelling van het zogenoemde instellingscollegegeld, wat kan oplopen tot het tienvoudige van het reguliere collegegeld, is dat met de tweede studie is begonnen voordat de eerste is afgerond.

Over het voornemen van de minister om vanaf volgend jaar het collegegeld voor de tweede studie vrij te geven, was onder studenten veel beroering ontstaan. De wetsherziening waarin dit voorstel wordt gedaan, ligt momenteel bij de Eerste Kamer.

Studentenbonden en politieke jongerenorganisaties hebben de afgelopen maanden succesvol gelobbyd bij een aantal senatoren. Tijdens de schriftelijke behandeling van de wet toonden bijna alle fracties zich ontevreden met het voornemen het collegegeld voor de tweede studie vrij te geven.

De toezegging van universiteiten en hogere beroepsopleidingen geldt zowel voor bachelor- als masterstudies. Om de instellingen tegemoet te komen, heeft Plasterk in het nieuwe financieringsmodel voor het hoger onderwijs, dat hij deze week presenteerde, vastgelegd dat het Rijk voor een student die twee masters afrondt twee keer een diplomatoeslag betaalt. De minister liet weten dat hij na drie jaar wil evalueren wat de uitwerking van de maatregelen is geweest.

De studentenbonden zijn tevreden met de toezegging van de minister. Wel hopen ze dat er bij de mondelinge behandeling van de wet in de Eerste Kamer, eind deze maand, een motie wordt ingediend waarin Plasterk gevraagd wordt zijn toezegging van gisteren te herhalen.

Lees meer over het nieuwe financieringsmodel op nrc.nl/binnenland