Brieven man en tiran

Man en tiran 1

Met verbazing las ik het artikel ‘Ziezo, bevrijd van man en tiran’ van Elsbeth Etty (Boeken 04.12.09). Daarin wordt de SGP-er daarin op een lijn gezet met extremisten die vrouwen kwetsen, vernederen, verkrachten en meer van dat soort dingen. Wie zoiets schrijft, heeft zich nog nooit verdiept in het beginsel van deze partij.

W. Visser,uitgever De Banier, Apeldoorn

Man en tiran 2

In het stuk van Elisabeth Etty gaat ruim driekwart van de haar ter beschikking staande ruimte over ‘woede’. In de rest is er aan het eind nog plaats voor enkele nietszeggende alinea’s over de drie boeken die besproken worden. We moeten mevrouw Etty haar stokpaard(en) gunnen, maar het deugt niet, dat zij haar taak als recensent zo schromelijk verwaarloost.

mr Ph. van Woensel, Breda

Man en tiran 3

Met verbazing las ik het stuk van Elsbeth Etty over de film Das weisse Band. Waar ik een film zag waarin een eigenzinnige barones haar man verlaat omdat ze de sfeer in het dorp te verstikkend vindt, en waarin de kinderen een bepaalde mate van verzet vertonen tegen de zuiverheidsidee dat de dominee uitdraagt, lees ik over de onderdrukking van alle vrouwen door alle mannen, die bovendien eigenlijk allemaal losers zijn, en gepresenteerd als was het pregnant geformuleerde maatschappijkritiek. De strekking van de film, die de maker zelf ‘anti-autoritair’ noemt, dat je ook te zuiver kunt willen zijn, lijkt niet tot Etty te zijn doorgedrongen.

Joris Verrips, Amsterdam

Man en tiran 4

Etty stelt dat literatuur en films van nu vaak onterecht suggereren dat ‘de onderdrukking van de vrouw’ in het Europa van na de oorlog slechts uitwassen betrof, zich afspelend in maatschappelijke-, culturele- en religieuze enclaves. Stel dát dat zo is, dan ben ik het met haar eens dat dat onterecht zou zijn. Maar Etty diskwalificeert, net als volgens haar Dylan van Rijsbergen, Andreas Kinneging, die ons waarschuwt voor de feminisering van de maatschappij. Dat doet ze zonder toelichting. Dat is slordig, want is maatschappelijke gelijkwaardigheid van man en vrouw ook gelijkheid van man en vrouw? Volgens mij niet.

G.L. Sont, Utrecht

Man en tiran - Ziezo!

Ik vraag me af of al die onderdrukking zoveel met geloof te maken heeft en niet met seksuele beleving. Want daar hebben de mannen veel in moeten leveren, ze zijn niet meer strikt nodig voor de verwekking en lustbeleving kan ook wel op een andere manier. En dan hoeven ze ook nog niet de belangrijkste kostwinner te zijn en in al die mannen bolwerken dringen ook steeds meer vrouwen door. Verwerk dat allemaal eens als man. Het was een goed artikel

Rinie Zelvelder- van der Laan, Nagele

Overige reacties staan op nrcboeken.nl

  • Mr Ph. van Woensel
  • Rinie Zelvelder- van der Laan
  • Joris Verrips
  • Uitgever de Banier
  • G.L. Sont
  • W. Visser