Bij ons in de PR: Kelder vs. Fasseur

Hoe krijg je gratis publiciteit voor een boek? Bombardeer een televisiepresentator tot co-auteur. Aandacht in de praatprogramma’s verzekerd. Historicus Harry Veenendaal nam Jort Kelder in de arm voor het zoveelste schandaalverhaal over prins Bernhard. Nog betere pr is aan het vermeende schandaal een echt schandaaltje toe te voegen, bijvoorbeeld door een smaadzaak aanhangig te maken. Wat een nep.

Veenendaal en Kelder betogen in ZKH. Hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijke Hoogheid dat prins Bernhard in 1950 een staatsgreep in Indonesië hielp voorbereiden. Zij baseren zich op dagboeken van hofdignitaris mr. dr. I.G. van Maasdijk en onderzoeksrapporten van de marechaussee. Volgens historicus Cees Fasseur is het allemaal ouwe koek en valt er geen bewijs van een couppoging te vinden, volgens het duo Veenendaal- Kelder wil Fasseur de strapatsen van Bernhard onder het tapijt vegen.

Maar wat is nu de smaadzaak? Ruim een jaar na de verschijning van Fasseurs bestseller Juliana & Bernhard stellen twee kinderen van Van Maasdijk dat hun vader in dat boek wordt aangetast in zijn goede naam. Van Maasdijk wordt een ‘onrustzaaier’, ‘Paard van Troje’ en ‘een scheurmaker in het koninklijk huwelijk’ genoemd. Dat zou echter pas smaad zijn, als Fasseur niet te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat wat hij schreef waar is. Niks smaad dus, maar een publiciteitsstunt van Veenendaal en Kelder.

In de nieuwste druk van zijn boek heeft Fasseur overigens een curieuze inleiding toegevoegd om zich te verweren tegen de kritiek dat hij het hofconflict tussen Bernhard en Juliana in 1956 eenzijdig en bevooroordeeld ten gunste van de prins belicht. Volgens hem komt deze kritiek van een ‘feministisch complot’, waar ik ook deel van uitmaak. Zal ik dus ook maar een smaadprocesje doen? Welnee, ik bied me aan als getuige à décharge als Fasseur echt voor de kadi moet verschijnen.

    • Elsbeth Etty