Bezuiniging kabinet niet per se 35 mld

Het bezuinigingsbedrag waar het kabinet voor de komende jaren op mikt, kan lager uitvallen dan de 35 miljard euro waar ambtelijke werkgroepen nu plannen voor maken.

Dat viel op te maken uit uitlatingen van minister Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren in de Tweede Kamer. Twintig ambtelijke werkgroepen die het kabinet heeft ingesteld, hebben de opdracht in ieder geval 20 procent besparingen te zoeken, tot 35 miljard.

„Dat houdt niet in dat het kabinet vervolgens zal besluiten tot 20 procent besparingen’’, aldus Donner gisteravond in de Kamer tijdens het debat in de Kamer over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met 67,1 miljard de grootste post op de rijksbegroting.

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat 19 werkgroepen voor diverse beleidsterreinen bezuinigingen en hervormingen moesten onderzoeken. Inmiddels is er nog een werkgroep toegevoegd. De bezuinigingen zijn nodig om de overheidsfinanciën weer structureel op orde te krijgen, aldus het kabinet.

De implicaties voor de begroting Sociale Zaken zullen „vrij substantieel” zijn, zei Donner gisteren. „De besluitvorming is de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het kabinet”, zei Donner. Verwacht wordt dat het kabinet voor de zomer knopen zal doorhakken. De werkgroepen moeten voor 1 mei klaar zijn.

Dat er financieel geen rek is bleek ook bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken. Minister Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) hielden strikt aan een aantal besparingsmaatregelen vast. Zo zei Klijnsma de Kamer wel toe in januari met meer informatie te komen over de bezuinigingen op de AOW-partnertoeslag. Maar ze was zeer afhoudend dat dit ook tot compenserende maatregelen zal leiden.

Gisteren drong een meerderheid van de Kamer erop aan om met verzachtende maatregelen te komen aangezien de jongere partners (beneden 55 jaar) van AOW’ers er gemiddeld 600 euro per maand op achteruit kunnen gaan. De partnertoeslag zou aanvankelijk in 2015 worden geschrapt, maar het kabinet heeft besloten om de maatregel al per 2011 in te voeren.

Achtergrond: pagina 15