Warmer klimaat goed voor China

Als de meteorologische geschiedenis van, zeg, de afgelopen 3600 jaar een leidraad is, dan is het helemaal geen slechte zaak dat het klimaat een paar graden opwarmt. Althans voor China.

Stijgende temperaturen zijn heel goed, menen de Chinese milieuhistorici Xie Zhenghui en Wang Zijin, hoogleraren aan twee topuniversiteiten en beiden lid van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen.

In een allerminst provocerend bedoeld artikel in een Chinees vaktijdschrift voor historici en in The South China Morning Post (www.scmp.com) stellen zij dat allle hoogtepunten van de Chinese beschaving samen vallen met een stijging van de temperaturen. Dieptepunten, zoals de de inval van de Mongolen, oorlogen en de ondergang van keizerlijke dynastieën vielen samen met een verlaging van de temperaturen.

De milieuhistorici Xie Zhenghui en Wang Zijin hebben de meteorologische gegevens en -projecties van de laatste 3600 jaar naast de historische ontwikkkelingen sinds de Shang-dynastie(1500 voor Christus) gelegd.

Dan blijkt dat tijdens de Shang-, de Han- en de Tang-dynastieën, de temperaturen stegen met vier tot vijf graden celsius. Deze drie keizerlijke periodes behoren tot de bloeiperiodes in de Chinese geschiedenis.

Tussen deze periodes in daalden de temperaturen weer met drie tot vijf graden celsius. Uitgerekend in die periodes (Westerse Zhou, Jin, Noordelijke Song en Zuidelijke Song) vonden er burgeroorlogen plaats, vielen de barbaren China binnen en crepeerde het volk.

 

„Als de stijging doorzet, en dat is te hopen, volgt er een nieuw evenwicht. Dan kunnen we misschien weer rijst, tarwe en bamboe gaan verbouwen in de onbewoonbare, gure Gobiwoestijn en Binnen-Mongolië”, aldus Xie en Wang. Zij wijzen erop dat vooral de Tangperiode tussen700 en 900 na Christus zeer interessant is. De Chinese beschaving bereikte toen een piek.

De huidige Volksrepubliek bloeit en groeit in een periode van stijgende temperaturen, constateren de historici ten overvloede. Dat de Chinese autoriteiten in Kopenhagen niet van plan zijn de economische groei in gevaar te brengen was al duidelijk, maar nu hebben ze ook nog een historisch argument in de ogen van een grote meerderheid van de Chinezen die denken dat er een verband bestaat tussen hun welvaart en het klimaat.

PS: Uit de nieuwste cijfers van het International Energy Panel blijkt dat de Chinese uitstoot van broeikasgassen tot 2030 zal verdubbelen naar 13 miljard ton, een stijging met 114 procent.

Met andere woorden zelfs als de VS en de Europese Unie hun beloftes uitvoeren dan blijven de hoeveelheden broeikasgassen stijgen dankzij China. Nog voor de klimaatconferentie goed en wel is begonnen, is de top eigenlijk al mislukt, want China doet net als de VS als het om de economische ontwikkeling gaat geen echte concessies.

    • Oscar Garschagen