Nederland en Europa kort

EU onderzoekt of registreren van dode migranten kan

Door een onzer redacteuren

Den Haag. De Europese raad van ministers van Justitie onderzoekt de mogelijkheden om slachtoffers van illegale migratie in Europees verband te registreren. Waar mogelijk moeten migranten die onderweg naar Europa overlijden, worden geïdentificeerd. Dat is op aandringen van Nederland opgenomen in het Stockholm Programma, een Europees beleidsprogramma voor samenwerking op het gebied van veiligheid en bescherming van mensenrechten.

Brussel investeert in CO

2-opslag R’dam

BRUSSEL/ARNHEM. De Europese Commissie heeft gisteren een bedrag van 1,5 miljard euro toegezegd voor in totaal vijftien projecten die het economisch herstel moeten bevorderen, de energievoorziening moeten verbeteren en de uitstoot van CO2 zullen tegengaan. Het gaat onder meer om een project voor CO2-opslag op de Maasvlakte bij Rotterdam. Ook bij een windenergieproject is Nederland betrokken. Daarnaast komt er 85 miljoen subsidie voor een nieuwe onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken. (ANP)

Geen akkoord met Noorwegen over vis

BRUSSEL. De EU en Noorwegen zijn er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over visquota voor volgend jaar. Eurocommissaris Joe Borg (Visserij) heeft dat gisteren laten weten. Hij zei het uitblijven van een akkoord te betreuren en sprak van een gemiste kans. De twee partijen konden het niet eens worden over de vangsthoeveelheden voor makreel, ondanks de bereidheid van de EU om de Noren tegemoet te komen, aldus Borg. Het overleg met Noorwegen ging vooraf aan de jaarlijkse beraadslaging over de verdeling van de EU-visquota. (ANP)