Lijst PvdA na harde strijd rond

PvdA-leden in Rotterdam uitten gisteren kritiek op fractievoorzitter Peter van Heemst. Toch stemden zij in met zijn hogere plaats op de kandidatenlijst.

Haar dochter ging gisteravond met „een misselijkmakend gevoel” naar huis. Voor Peggy Wijntuin gold hetzelfde. „Ik kan dit niet eens aan mezelf uitleggen, laat staan aan anderen”, zei het PvdA-raadslid, nadat Rotterdamse partijleden haar de achtste plaats op de kandidatenlijst hadden toebedeeld.

Dat is vijf plaatsen lager dan de plek die Wijntuin ruim drie weken geleden innam op de conceptlijst van het afdelingsbestuur van Rotterdams grootste partij (achttien zetels). Maar met die derde plaats bleek haar fractievoorzitter Peter van Heemst niet te kunnen leven. De nummer zes eiste voor zichzelf een hogere positie op. Zijn rechterhand Richard Moti (zevende) deed hetzelfde. Zo niet, dan zouden beiden direct uit de fractie stappen.

Het bestuur zwichtte voor de eis, erkende afdelingsvoorzitter Marja Bijl gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering in Zaal Engels. „Vanuit het belang van de PvdA en de wens om de boel bij elkaar te houden, zijn wij op hun wensen ingegaan.” Als Van Heemst en Moti hun zin niet hadden gekregen, had de toch al kwetsbare coalitie – PvdA, CDA en GroenLinks hebben slechts 23 van de 45 zetels – de meerderheid verloren en was Rotterdam in een bestuurscrisis beland. Die prijs was te hoog, stelde Bijl. Niettemin was en is haar bestuur „verbolgen” over de interventie.

Ook Van Heemst zag zich gisteravond gedwongen een korte verklaring af te leggen tegenover de zaal met ruim 250 aanwezigen. Ja, hij was hard geweest. „En achteraf misschien te hard.” Maar Moti en hij verdienden een beter lot dan de kandidaatstellingscommissie voor ogen had, gelet op de onvoorwaardelijke inzet in de laatste jaren, betoogde het voormalige Tweede Kamerlid. „We waren dag en nacht beschikbaar.” Van Heemst was het bovendien die de partij ruim drie jaar geleden terug aan de macht bracht in de ‘rode’ havenstad.

Zijn medestander Moti wilde doen geloven dat zijn politieke leermeester en hij slechts hadden gedreigd om zich terug te trekken van de lijst. Het dreigement om uit de fractie te stappen, was volgens hem niet aan de orde geweest. „De suggestie dat ik niet integer zou hebben gehandeld, werp ik verre van mij”, zei Moti, die zijn beweegredenen later op de avond niet wenste toe te lichten.

Toch riep de actie ergernis op bij een deel van de achterban. Van Heemst en Moti hadden „ongeoorloofde druk uitgeoefend” en hun toch al kwakkelende partij een slechte dienst bewezen met hun „achterkamertjespolitiek”. Maar een motie om de oorspronkelijke conceptlijst in stemming te brengen, kreeg geen meerderheid. Integendeel: de leden stemden in met de plaatsen die Van Heemst en Moti voor zichzelf hadden afgedwongen, respectievelijk de vierde en de vijfde plaats.

En dus luidde de conclusie aan het einde van de avond dat de „machtspolitiek” had gezegevierd. „Wij zijn veel braver dan die Amsterdammers”, mopperde partijprominent Ruud van Middelkoop. Het voormalige Tweede Kamerlid doelde daarmee op de ‘rebelse’ PvdA-leden in Amsterdam Nieuw-West. Die kozen maandagavond voor de relatief onbekende stadsdeelbestuurder Achmed Baâdoud, ten koste van de favoriet van de landelijke partijtop, Ahmed Marcouch.

Toch was na afloop niet iedereen ontevreden in Rotterdam. „Van Heemst heeft een stevige tik op zijn vingers gehad”, meende het vertrekkende raadslid Matthijs van Muijen. Met andere woorden: de fractievoorzitter heeft minder speelruimte dan voorheen.

Zijn collega-raadslid Ronald Motta zegt dat slechts te kunnen hopen. Hij was gisteravond de grote verliezer. Als enige nam hij het de afgelopen jaren op tegen de „machtspolitiek” van Van Heemst. Die opstandigheid kwam hem gisteravond duur te staan. Zeven pogingen om hem alsnog op de lijst te krijgen, mislukten een voor een. Motta overweegt zijn partijlidmaatschap op te zeggen.

Eerder artikel over PvdA-strijd in Rotterdam opnrc.nl/binnenland

    • Mark Hoogstad