Kort nieuws Europa

EU-ambtenaren dreigen met acties in salarisconflict

Door onze correspondent

Brussel, 10 dec. - Ambtenaren van de Europese Raad, het overleg van EU-regeringen, dreigen maandag te staken als een geplande loonsverhoging van 3,7 procent niet doorgaat. Dat hebben vakbondsmedewerkers gisteren bekendgemaakt. Ze riepen hun collega’s van de Europese Commissie op ook mee te doen.

De geplande loonsverhoging voor EU-ambtenaren vloeit voort uit een eerder afgesproken rekenmethode. Maar veel EU-regeringen vinden de verhoging ongelukkig nu het economisch slecht gaat. Overleg van diplomaten leidde gisteravond wederom niet tot een oplossing.

Ook Nederland is kritisch over de loonsverhoging. „De EU verkeert in een zware economische crisis”, zei staatssecretaris Timmermans (PvdA, Europese Zaken) vorige week. „Veel EU-landen proberen de salarissen van overheidspersoneel gelijk te houden. Daarom is het raar en onverantwoord dat de Commissie hier nu mee komt. Europese ambtenaren verdienen toch al niet slecht. En dan druk ik me nog zachtjes uit.”

Volgens de afgesproken methode wordt het salaris van de ongeveer 50.000 EU-ambtenaren berekend op basis van de koopkracht van nationale ambtenaren in acht lidstaten, waaronder Nederland, en de inflatie in Brussel.

Ambtenarenbonden en de Europese Commissie wijzen erop dat de koopkracht van EU-functionarissen jaren achtereen is gedaald. Volgens juristen van de Raad is de rekenmethode op zich juist toegepast en zou het daarom juridisch lastig zijn af te zien van de loonsverhoging.

‘Schokkend’ veel discriminatie in EU

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 10 dec. - In lidstaten van de Europese Unie hebben minderheidsgroepen in het dagelijks leven zeer geregeld te maken met discriminatie. Een EU-breed onderzoek onder 23.000 mensen heeft hiervoor „schokkend bewijsmateriaal” opgeleverd, schrijft het Bureau voor Fundamentele Rechten (FRA), een instelling van de Unie.

Het is volgens de organisatie voor het eerst dat is geprobeerd in heel de EU de mate van discriminatie in kaart te brengen. In de grote steden (in Nederland waren dat de vier grote steden) zijn leden van minderheidsgroepen ondervraagd naar hun ervaringen bij het zoeken naar werk of woonruimte, in winkels en uitgaansgelegenheden, of bij een bezoek aan de dokter of een overheidsinstelling. Daaruit bleek dat veel incidenten niet worden aangegeven wegens gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten. „Dit geeft aan dat officiële cijfers over racistische discriminatie slechts het topje van de ijsberg vormen”, zo staat in het rapport. Vooral Roma en immigranten uit landen ten zuiden van de Sahara hebben vaak discriminatie ervaren. De meest intense discriminatie geldt volgens het rapport Roma in Tsjechië. In deze toptien staan ook Roma in Hongarije, Polen, en Griekenland. Het vaakst gediscrimineerd worden Noord-Afrikanen in Italië.

Onderzocht zijn de ervaringen met discriminatie onder Roma, Noord-Afrikanen, Afrikanen uit landen ten zuiden van de Sahara, Oost-Europeanen, Turken, Russen, en mensen die afkomstig zijn uit het voormalige Joegoslavië. Overigens blijkt uit het onderzoek dat Roma ook vaak slachtoffer zijn van inbraken.