Kamer wil langer verlof na bevallen

De Tweede Kamer wil dat het zwangerschapsverlof wordt uitgebreid van 16 naar 18 weken. Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van regeringspartij CDA pleitte hier gisteren voor in de Kamer bij de behandeling van de begroting 2010 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – met 67,1 miljard de grootste uitgavenpost van het kabinet.

PvdA en GroenLinks staan positief tegenover een verlenging. Samen met het CDA vormen zij een Kamermeerderheid.

Volgens Van Hijum blijkt uit onderzoek dat veel vrouwen zich ziek melden in de eerste weken na het zwangerschapsverlof. „We hebben indicaties dat de huidige duur van 16 weken onvoldoende is”, zei het Kamerlid. Voor werkgevers hoeft de verhoging naar 18 weken van het zwangerschapsverlof volgens Van Hijum nauwelijks tot hogere lasten te leiden.

Hij verwees in dit verband naar een studie van het onderzoeksbureau Ecorys in Rotterdam waaruit blijkt dat een verlenging naar 18 weken of zelfs meer „slechts een gering economisch effect zal hebben”. De gezondheid van werknemers na de bevalling zal er daarentegen sterk door verbeteren, blijkt uit het onderzoek.

Ook de Europese Commissie wil in de landen van de EU het minimum aantal verlofweken bij zwangerschap uitbreiden van 14 naar 18 weken. Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks vraagt zich af hoeveel vaders zich eigenlijk ziek melden in verband met het veel te korte vaderschapsverlof van twee dagen. „Dat moet ten minste twee weken zijn”, stelt Van Gent.

Verder bleek gisteren tijdens het debat dat een meerderheid van de Tweede Kamer de bezuiniging op de AOW-partnertoeslag wil beperken. Vorige kabinetten hadden al besloten dat de AOW-toeslag voor gepensioneerden met een jongere partner (onder de 55 jaar) vanaf 2015 geen extra toeslag meer zouden krijgen. Maar om tegenvallers op de begroting weg te werken, willen minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) en staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) de toeslag al per 2011 schrappen. De Kamer vindt dat te ver gaan aangezien ouderenorganisaties erop wijzen dat deze echtparen er door de maatregel ongeveer 600 euro per maand op achteruit gaan. De coalitie wil dat jongere partners worden ontzien als zij zo ziek zijn dat ze niet kunnen werken om een eigen inkomen te verwerven.