IJslands parlement blijft vergaderen over Icesave

Na een debat van ruim honderd uur is parlementaire goedkeuring van het Icesave-akkoord in IJsland een kleine stap dichterbij gekomen. Maar het blijft onzeker of het IJslandse parlement het akkoord definitief aanvaardt.

Een kleine meerderheid (32 tegen 29 stemmen) in het parlement, de Althing, stemde deze week voor de bepaling in het Icesave-wetsontwerp dat de IJslandse staat in beginsel verantwoordelijk is voor vergoeding van de Icesave-spaartegoeden. Maar het wetsontwerp werd daarna teruggestuurd naar een parlementaire commissie die talrijke door de oppositie gestelde vragen gaat onderzoeken. Pas daarna komt het Icesave-akkoord voor de derde en laatste keer in het parlement.

De regering van premier Johanna Sigurdardóttir hoopt dat de Althing voor Kerst instemt met het akkoord dat half oktober werd ondertekend door IJsland, Nederland en Groot-Brittannië. Het regelt de aflossing van twee leningen aan IJsland om de Europese garantiesom voor Icesave-spaarders (van ruim 20.000 euro per persoon) te kunnen betalen. Met de leningen is 1,3 miljard euro (Nederland) en 2,3 miljard pond (Groot-Brittannië) gemoeid.

De regering stemde in met terugverwijzing naar de commissie om een eind te maken aan het door de oppositie gedomineerde parlementsdebat dat soms tot diep in de nacht duurde. Twee afgevaardigden van de LinksGroene regeringspartij, onder wie een onlangs wegens Icesave afgetreden minister, stemden tegen de bepaling dat IJsland verantwoordelijkheid is voor Icesave.

Bijna 32.000 IJslanders – een tiende van de bevolking – hadden gisteravond steun betuigd aan een oproep aan president Olafur Ragnar Grimsson om een referendum uit te schrijven als het parlement instemt met Icesave.

    • Jan Gerritsen