Iers verbod abortus voor Europees hof

De Ierse regering heeft gisteren voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het abortusverbod in het land verdedigd. Het stoelt op „diepe morele waarden die wortelen in de Ierse samenleving”, zei minister Paul Gallagher van Justitie.

Het hof wijdde gisteren een hoorzitting aan de klacht die drie vrouwen in 2005 indienden tegen het verbod op abortus in Ierland. Als zij het proces winnen kan Ierland gedwongen worden zijn abortuswetgeving te versoepelen.

In Ierland is abortus alleen toegestaan als de vrouw in levensgevaar verkeert. Elk jaar gaan meer dan 7.000 Ierse vrouwen voor een abortus naar andere Europese landen, vooral Engeland.

De drie vrouwen, twee Ierse en een Litouwse, wonen in Ierland. Ze reisden naar het Verenigd Koninkrijk om een eind te laten maken aan hun ongewenste zwangerschappen.

De drie vrouwen woonden de zitting in Straatsburg zelf niet bij. Ze werden anoniem aangeduid als A, B en C. Hun advocaten stelden dat de Ierse regering de fundamentele mensenrechten van (ongewenst) zwangere vrouwen schendt. Ze zouden in eigen land geen adequate medische zorg krijgen als ze hun zwangerschap willen laten afbreken en gedwongen worden naar het buitenland uit te wijken om een abortus te ondergaan. Daardoor werd de ingreep voor betrokkenen „nodeloos duur, ingewikkeld en traumatisch”, aldus de advocaten.

Daarentegen verdedigde minister Gallagher van Justitie het Ierse abortusverbod. Hij onderstreepte dat het in drie referenda door de bevolking was bekrachtigd.

Gallagher bestreed dat de drie vrouwen geen adequate medische zorg in Ierland hadden kunnen krijgen, voordat zij hun zwangerschappen in het buitenland hadden laten afbreken.

Bovendien maakte Gallagher er bezwaar tegen dat de klacht van de vrouwen niet eerst door de Ierse rechter was getoetst, maar dat het drietal zich direct tot Europese mensenrechtenhof in Straatsburg had gewend. „Wanneer dit soort zaken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt voorgelegd, dan zou dat moeten gebeuren op basis van vastgestelde feiten”, aldus de minister.

Het Straatsburgse hof waakt over de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarbij 47 landen zijn aangesloten. Verwacht wordt dat het hof in deze zaak over zes tot acht maanden arrest wijst. (AP, BBC)