Collectief falen op strandfeest

Lokale overheden en de politie hebben ernstig gefaald tijdens de rellen op het strandfeest in de Hoek van Holland, zo toont het onderzoek van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement dat gisteren werd gepresenteerd. Het rapport leest als een opsomming van fouten.

pagina 10 en 11