Wetenschap kort

Exoten niet door IJzeren Gordijn

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Het IJzeren Gordijn heeft verhinderd dat Oost-Europa net zo werd overspoeld met exotische vogels als West-Europa (Biological Conservation, 24 november). In West-Europa liep het aantal exotische soorten (zoals nijlganzen en halsbandparkieten) tussen 1945 en 1991 op van 36 tot 54. In Oost-Europa nam het af van 11 tot 5. De meeste exoten ontsnappen uit particulier bezit of dierentuinen. Ze gelden als bedreiging voor de lokale fauna.

Teerzandwinning vervuilt rivieren

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De milieueffecten van de teerzandwinning (voor aardolie) in Canada zijn ongunstiger dan de toezichthouders opgeven. De winning blijkt het gehalte PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in lokale rivieren sterk te verhogen. Er zijn PAK-concentraties gemeten die in het laboratorium giftig bleken voor vissenembryo’s (PNAS, early edition). Tot nu toe werden de PAK’s in het water als een natuurlijk gegeven beschouwd.