Voor leerlingen: aai over de bol, hand aan de keel

In haar sympathieke pleidooi voor het handhaven van het speciaal onderwijs vraagt staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) zich af wie tien jaar geleden had kunnen voorspellen dat het aantal kinderen met ADHD zo zou groeien (Opiniepagina, 8 december). Op de site van Balans, de vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag worden naast ADHD nog 25 andere ziektebeelden genoemd. Het kan niet waar zijn dat er in korte tijd zo veel problemen met kinderen zijn ontstaan. Natuurlijk bestaat ADHD, maar niet in de huidige omvang. In de basisschool waar ik als directeur werkte, hadden we een reproductie van ‘Schoolmeester met kind’ van Co Westerik aan de muur. Op dit schilderij zien we een onderwijzer die zijn leerling in de greep houdt. Hand op het hoofd, hand aan de keel. Aan nieuwe pabo-studenten die bij ons kwamen voor hun stage, legde ik uit wat onze visie op de aanpak van kinderen was: vriendelijk zijn, de aai over de bol, natuurlijk niet letterlijk, maar ook streng, de hand aan de keel, ook dat niet letterlijk. Er zou veel gewonnen zijn, wanneer scholen en ouders in de geest van deze uitleg zouden handelen en de kinderen structuur zouden bieden. We zien in het onderwijs en bij ouders een zucht naar het opplakken van labels. Het label ‘zorgleerling’ biedt voordelen: extra geld, zorg en aandacht. Vandaar dat scholen en ouders er graag gebruik van maken. Beperking is onontkoombaar.

Pier Bergsma

Hurdegaryp

    • Pier Bergsma Hurdegaryp