Samsom klungelt met plan voor woningisolatie

Eigenaar van een heel slecht geïsoleerde woning met energielabel G? Helaas, die woning mag je niet meer verkopen vanaf 2015 voordat er isolatiemaatregelen zijn genomen en het huis is opgewaardeerd tot label F. Zo luidt het voorstel waarmee PvdA-Kamerlid Diederik Samsom vorige week uitgebreid in de publiciteit kwam. De maatregel moet het kabinet helpen de klimaatdoelstellingen voor 2020, onder meer 2 procent energiebesparing per jaar, te halen.

Andere partijen in de Tweede Kamer reageerden kritisch. Vereniging Eigen Huis stelde dat van woningbezitters niet verlangd kan worden dat zij voor de verkoop nog fors investeren.

Gisteren, bij de begrotingsbehandeling van het departement van VROM, maakte Samsom al snel een terugtrekkende beweging. Slecht geïsoleerde huizen mogen toch gewoon worden verkocht, zei hij, maar koper en verkoper moeten wel afspraken maken welke maatregelen moeten worden getroffen en wie die betaalt. Dat hij eerder een verkoopverbod suggereerde kwam door „klunzige communicatie van mij”. Of teruggefloten door zijn eigen partij, concludeerde D66.

Aangepast plan of niet, het baatte weinig. Een grote meerderheid van de Kamer bleef sceptisch. CDA-Kamerlid Hein Pieper sprak over „een discriminatoire maatregel voor mensen met een kleine beurs. Zuinige mensen met een laag energieverbruik in een oud huis worden verplicht te investeren in isolatie, maar nieuwbouwvilla’s met twee jacuzzi’s in de tuin laten we ongemoeid omdat die huizen netjes zijn geïsoleerd”.

Volgens GroenLinks is er een praktische reden waardom te weinig huizenbezitters isoleren. Kamerlid Vendrik: „Naast een hoop zooi en troep in je huis duurt het helaas ook verrekte lang voordat je het hebt terugverdiend.”

Achtergronden klimaattop op nrc.nl/kopenhagen

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

Boven een artikel waarin PvdA’er Diederik Samsom zegt dat hij over een eigen plan voor woningisolatie „klunzig” heeft gecommuniceerd, is door een redactionele vergissing de te opiniërende kop geplaatst Samsom klungelt met plan voor woningisolatie (9 december, pagina 2).