PvdA onder vuur om budget onderwijs

Het besluit van het kabinet om 20 procent bezuinigingen op onderwijs te onderzoeken heeft de PvdA in een lastige positie gebracht. Gisteravond was er veel kritiek op de sociaal-democraten in een debat over de ‘brede heroverwegingen’, waarbij 20 werkgroepen tot 35 miljard aan bezuinigingen bestuderen.

Kamerlid Paul Tang (PvdA) verdedigde het plan om ruim 4 miljard minder geld in het onderwijs te steken door „de productiviteit te verbeteren”. Hij sprak van een beter gebruik van software en andere innovatie in het onderwijs.

Oppositiepartijen wilden weten hoe die ambitie zich verhoudt tot de belofte van PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer om juist meer geld voor onderwijs uit te trekken. Hamer zei gisteren in de Volkskrant dat er niet op onderwijs bezuinigd moet worden. Het parlement nam eerder dit jaar een motie van Hamer aan waarin het doel wordt gesteld om met de kwaliteit van het onderwijs tot de top-5 van de wereld op te klimmen. Als het kabinet komend voorjaar allerlei bezuinigingsplannen presenteert, moet daar volgens Hamer een investeringsplan voor het onderwijs tegenover staan. „’s Ochtends bezuinigt u niet in het onderwijs. ’s avonds wel”, concludeerde GroenLinks-leider Halsema.

D66-leider Pechtold verweet het kabinet, met name de PvdA, dat er drie werkgroepen zijn die bezuinigingen op onderwijs en kennis onderzoeken. „Wat kan er dan verbeterd worden?”. Tang zei tegen de critici dat zij de discussie te veel terugbrachten tot een discussie over budget. „Doel en middelen worden door elkaar gehaald.”

Kamerlid Irrgang van de SP riep de premier op „alstublieft een einde te maken aan deze maskerade”. Volgens Irrgang verhoudt een bezuiniging van 20 procent zich niet tot het doel tot de topvijf van de wereld te behoren met onderwijs. Premier Balkenende zei dat hij geen terreinen wil uitzonderen bij het onderzoek, dus ook onderwijs niet.

Pechtold riep het kabinet in een motie op om een maatschappelijk debat over de ‘brede heroverweging’ te entameren. Balkenende zei dat het kabinet dat wil doen als de werkgroepen klaar zijn.