PvdA en FNV moeten elkaar vasthouden

Ruim 35 jaar ben ik lid van de PvdA en bijna 35 jaar van de FNV. Beide gebruiken graag de woorden sociaal en solidair. Van onderlinge solidariteit lijkt geen sprake meer, vooral nu de toekomst van de AOW als splijtzwam optreedt. De breuk moet worden hersteld.

Het inhoudelijke verschil is ook niet zo groot, want participatie van mensen in de samenleving, in betaald werk en ook daarbuiten, is niet omstreden en ieder kan zich waarschijnlijk ook vinden in het uitgangspunt dat mensen naar vermogen hun bijdrage mogen en ook moeten leveren. Vaak wordt echter miskend dat veel mensen zich gesloopt voelen in het arbeidsproces, dat vijftigplussers nauwelijks nog van baan kunnen veranderen, dat de werkloosheid onder allochtonen en jongeren schrikbarend oploopt, kortom dat mensen wel willen maar vaak niet kunnen. Ik weet dat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) dit na aan het hart ligt en Agnes Jongerius ook. Laten ze samen om tafel gaan zitten om de problemen van nu aan te pakken.

J. van Rosmalen

Capelle aan den IJssel

    • J. van Rosmalen Capelle aan den Ijssel