Natuurclub staakt verzet Westerschelde

Vogelbescherming Nederland staakt de rechtszaak bij de Raad van State over natuurschade door het verdiepen van de Westerschelde.

De natuurorganisatie is tevreden dat de Tweede Kamer gisteren in meerderheid voor het ontpolderen heeft gestemd van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. „Dit is een belangrijke eerste stap om tot het broodnodige natuurherstel van de Westerschelde te komen.”

Vogelbescherming stapte afgelopen zomer naar de Raad van State, uit ontevredenheid over het toenmalige besluit van het kabinet om van de ontpoldering af te zien en een alternatief daarvoor te onderzoeken. De Raad van State stelde Vogelbescherming in het gelijk en bepaalde dat het uitbaggeren van de vaargeul naar Antwerpen voorlopig niet mocht beginnen. Nu kabinet en Tweede Kamer alsnog voor ontpoldering hebben gekozen, trekt Vogelbescherming de juridische procedure in.

Gisteren stemde van het CDA alleen het Zeeuwse Kamerlid Ad Koppejan in met een VVD/SGP-motie die het kabinet oproept om zich in te zetten voor een andere manier van natuurherstel. Koppejan toonde zich eerder een groot tegenstander van de ontpoldering, net als lange tijd de meerderheid van de Kamer. Nadat het kabinet begin oktober stelde dat er geen alternatief is voor ontpolderen, staakte het CDA echter zijn verzet.

De stap van Vogelbescherming betekent niet dat de Raad van State zich niet meer over de kwestie buigt. Twee andere belanghebbenden, onder wie de eigenaar van de Hedwigepolder, handhaven hun bezwaren. Die worden volgende week behandeld. Vermoedelijk doet de Raad van State eind januari definitief uitspraak.

Met het onder water zetten van de Hedwigepolder neemt de hoeveelheid natuur met driehonderd hectare toe. Dat is de helft van het totaal aan hectares waarover Nederland en Vlaanderen in een verdrag afspraken hebben gemaakt. De resterende driehonderd hectare wordt elders in Zeeland gezocht door de provincie. Over die plannen blijft Vogelbescherming ontevreden.

Westerschelde: Zaterdag in Weekblad

Achtergronden op: nrc.nl/westerschelde

    • Arjen Schreuder