Nabestaanden Rawagede klagen Nederland aan

De weduwen van de mannen die 62 jaar geleden werden geëxecuteerd tijdens de ‘politionele acties’ door Nederlandse militairen in Indonesië, klagen de Nederlandse Staat aan. De nabestaanden van de moorden in het dorp Rawagede willen dat Nederland erkent onrechtmatig te hebben gehandeld. Ook vragen ze om financiële compensatie.

Dat heeft advocaat Liesbeth Zegveld van Böhler Franken Koppe Wijngaarden Advocaten laten weten. „De weduwen dagvaarden de staat niet alleen voor de executies zelf, maar ook voor het uitblijven van enig strafrechtelijk onderzoek naar deze executies”, aldus een persmededeling van Zegveld.

Het is vandaag, 9 december, precies 62 jaar geleden dat Nederlandse troepen het dorp Rawagede, dat nu Balongsari heet, op West-Java binnen vielen en daarbij honderden mannen doodden. Ook gevangenen en vluchtende mensen werden geëxecuteerd. In totaal zouden 431 mensen zijn gedood.

Volgens Zegveld noemde een onderzoekscommissie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het Nederlandse militaire optreden „opzettelijk en meedogenloos”. Zegveld: „De legerofficier onder wiens leiding het bloedbad werd aangericht, majoor Wynen, is na overleg tussen de toenmalige legercommandant en de procureur-generaal, om opportuniteitsredenen niet vervolgd.”

Nederland heeft in het verleden wel spijt betuigd, maar nooit aansprakelijkheid erkend. De executie is volgens de staat verjaard. Zegveld bestrijdt dat. „Vorderingen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden nog steeds in behandeling genomen. Overigens kan een beroep op verjaring ten aanzien van het uitblijven van strafrechtelijk onderzoek niet baten, omdat oorlogsmisdrijven strafrechtelijk niet verjaren.”

Het is volgens Zegveld voor het eerst dat Indonesische slachtoffers van de strijd in 1945-1949 de Nederlandse staat dagvaarden voor misdrijven begaan in Indonesië.

In 2005 zette minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot (CDA) een eerste stap in het verzoeningsproces met Indonesië, door als eerste lid van een Nederlandse regering de viering van de onafhankelijkheidsdag van Indonesië bij te wonen.