Loopbaan kort

Ondernemers verwachten eindelijk weer meer omzet

DEN HAAG. Na vier kwartalen van pessimisme zien ondernemers de toekomst weer wat rooskleuriger in. Ze verwachten een stijging van de omzet, hogere productie en afzet en meer nieuwe opdrachten in een zich stabiliserende arbeidsmarkt. Dat meldt de Kamer van Koophandel Nederland op basis van de driemaandelijkse conjuctuurenquête onder 12.000 ondernemers. De ondernemers beantwoordden vragen over de gang van zaken in het derde kwartaal en over hun verwachtingen voor het vierde kwartaal. De ondernemers zijn voor het eerst dit jaar een stuk positiever gestemd over de ontwikkeling van de Nederlandse economie. In het derde kwartaal was de index voor het ondernemersvertrouwen nog gedaald, maar in het vierde kwartaal blijkt het vertrouwen te zijn toegenomen. Met name in de industrie, in het vervoer en in de ICT-sector zijn de verwachtingen over de productie positief. Ook de verwachtingen voor de export zijn voor het eerst sinds het uitbreken van de economische crisis positief. Toch verwacht het bedrijfsleven per saldo nog een krimp in het personeelsbestand, maar die is wel kleiner dan verwacht in voorgaande kwartalen. (ANP)

Stagiairs worden slecht begeleid

den haag. De begeleiding van stagiairs vanuit onderwijsinstellingen en stagebedrijven is onder de maat. Dat is de meest gehoorde klacht van studenten in het rapport Stagiair zoekt begeleiding van vijf jongerenorganisaties naar ervaringen van stagiairs. Het gaat om CNV Jongeren, FNV Jong, het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De organisaties openden begin dit jaar de Meldlijn Stageklachten, om inzicht te krijgen waar de problemen liggen. Via de website stageklachten.nl kwamen honderden klachten binnen. De meeste klachten gingen over slechte begeleiding, het ontbreken van een stagecontract en over de werkzaamheden zelf. Jeroen de Glas, voorzitter van FNV Jong: „Wij maken ons hier zorgen over. Stage lopen zou een leerzame ervaring moeten zijn en geen lijdensweg.” De jongerenorganisaties doen in het rapport aanbevelingen aan de politiek, onderwijsinstellingen en stagebedrijven om de misstanden weg te werken. Zo vinden zij onder meer dat er een verplicht stagecontract moet komen, waarin alle belangrijke aspecten van de stage zijn geregeld. Zij adviseren meer te investeren in begeleiding en ook een stagevergoeding af te spreken. (ANP)

Crisis kost wereldwijd 20 miljoen banen

GENèVE. De economische crisis heeft tot dusver geleid tot een wereldwijd verlies van ten minste 20 miljoen arbeidsplaatsen. Bij een eventueel voortijdig einde van de economische steunmaatregelen kunnen nog eens bijna 43 miljoen banen in gevaar komen. Dat blijkt uit een rapport van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Volgens de ILO verkeren in de 51 onderzochte landen ongeveer 5 miljoen arbeidsplaatsen in ‘acuut gevaar’. De arbeidsorganisatie roept overheden daarom op de economische steunmaatregelen door te zetten, om de arbeidsmarkt te ondersteunen en banenverlies tegen te gaan. De ILO waarschuwt dat de malaise op de wereldwijde arbeidsmarkt nog niet voorbij is. „Echt economisch herstel is alleen mogelijk als ook de arbeidsmarkt aantrekt”, aldus directeur Raymond Torres. De ILO verwacht dat de arbeidsmarkt in de rijke landen niet voor 2013 het niveau van voor de crisis zal bereiken. In opkomende landen wordt dit niet verwacht voor 2011. (ANP)