Kamer wil voorlichting over gevolgen van vlees eten

„Verre van compleet en zorgvuldig”, zei Minister Verburg (Landbouw, CDA) vorige week in de Tweede Kamer over de Vleeswijzer, waarmee Varkens in Nood en Milieudefensie het publiek willen voorlichten over de gevolgen van het eten van vlees voor het milieu en het welzijn van de dieren. De Tweede Kamer kwam gisteren terug via een motie waarin de minister wordt opgedragen zélf het publiek voor te gaan lichten, waarbij voor de Kamer de negatieve gevolgen voorop staan. Want de opdracht is gegeven „overwegende dat minder vlees eten beter is voor mens, dier en milieu”.

„Ondersteuning van beleid”, zegt een woordvoerder van de minister nu, want het ministerie is al lang met dit onderwerp bezig. De woordvoerder wijst op een rapport dat Verburg in 2008 naar de Kamer heeft gestuurd en dat onder meer concludeert dat zuivel en vlees „een substantiële bijdrage aan het broeikaseffect” leveren en dat „het vervangen van dierlijke eiwitproducten door plantaardige producten een reductie [geeft] in het broeikaseffect”. Dat rapport is destijds geschreven door het bureau Blonk Milieu Advies uit Gouda in opdracht van LNV, VWS en VROM.

De Vleeswijzer is, wat betreft de milieueffecten van het eten van vlees, gebaseerd op een rapport van hetzelfde bureau Blonk. „We hebben voor de Vleeswijzer exact dezelfde gegevens over milieueffecten gebruikt”, zegt Hans Blonk desgevraagd. „Het enige verschil is dat we voor Varkens in Nood op basis van deze gegevens via een internationaal aanvaarde methode zijn gekomen tot één milieuscore voor verschillende vleessoorten.”

„Om gezaghebbend te zijn”, zei minister Verburg vorige week in de Kamer over de Vleeswijzer, „moeten alle partijen het met elkaar eens zijn.”

    • Hans van der Lugt