Jongeren delven zo het onderspit

Volgens staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) vinden dertigers en veertigers het „heel vanzelfsprekend dat ze tot 67 jaar moeten doorwerken”. Is dat haar sterkste argument om de rekening van de crisis en de vergrijzing dan maar door te schuiven naar onze generatie twintigers en dertigers? Het is merkwaardig en bovendien onrechtvaardig. Met dit soort ‘oplossingen’ zet het kabinet de solidariteit tussen generaties op het spel. De Raad van State kwam vorige week tot dezelfde conclusie.

Waarom denkt het kabinet met dit voorstel weg te komen? Het antwoord: de stem van de jonge generatie ontbreekt in de discussie, terwijl de vakbonden met hun vergrijsde achterban zich duidelijk roeren. Twintigers en dertiger herkennen zich nauwelijks in oude structuren zoals vakbonden en politieke partijen. Ondanks een sterke vertegenwoordiging in (online) netwerken, is onze invloed beperkt. Wij zijn positief verrast dat een gevestigd instituut als de Raad van State ons belang erkent. Maar het kabinet wuift deze kritiek weg en zet zijn plannen door.

Laat dit een signaal zijn voor onze generatie. Als we ons niet snel en op een moderne manier organiseren, delven we het onderspit in het publieke debat. Het gaat dan om thema’s die sterk van invloed zijn op onze toekomst, zoals de verstarde arbeidsmarkt, de vastzittende woningmarkt en een dalend onderwijsniveau. We kunnen niet verwachten dat de Raad van State nogmaals de kastanjes uit het vuur haalt.

Bart Keuper (29), Zeist

Wicher F. Schönau (29), Den Haag

    • Bart Keuper
    • Zeist Wicher F. Schönau