Hardere aanpak Q-koorts, ruiming melkgeiten

De ministers Verburg (Landbouw, CDA) en Klink (Volksgezondheid, CDA) zijn het vandaag eens geworden over ingrijpende maatregelen om de Q-koortsepidemie te bestrijden. Zij hebben besloten om drachtige melkgeiten wegens deze ziekte te laten doden.

Dit hebben aan het begin van de middag bronnen in Den Haag bevestigd. Het zou gaan om alle drachtige melkgeiten van besmette bedrijven. Later vandaag zouden de ministers het definitieve besluit bekendmaken en de Tweede Kamer inlichten.

De overheid volgt daarmee in grote lijnen het advies dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) afgelopen vrijdag aan het ministerie van Landbouw stuurde na analyse van mogelijk scenario’s. Het RIVM adviseerde „zo spoedig mogelijk” alle drachtige geiten op besmette bedrijven af te voeren, ongeacht besmetting van het dier zelf. Ook al zou dat resulteren in het ruimen van „tienduizenden dieren”, deze maatregel zou het „grootste effect” hebben, stelde het RIVM.

Er is de laatste tijd veel kritiek op het beleid dat de regering tot dusver heeft gevoerd in de strijd tegen de Q-koorts, die sinds 2007 in Nederland met een ongekende opmars bezig is. Bijna 2300 mensen zijn na besmetting ziek geworden, zes patiënten, die al ziek of zwak waren, zijn overleden.

De regering is „laks” geweest, zeiden artsen uit Noord-Brabant zaterdag in deze krant. De ziekte is het wijdst verbreid in deze provincie, die een grote concentratie veebedrijven kent. De overheid liet volgens critici de belangen van boeren te zwaar wegen.

Gisteren vroeg de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de regering om maatregelen waarin „het belang van de volksgezondheid leidend” is. „Wij zetten ons ervoor in dat veterinaire maatregelen worden genomen die ingrijpend zijn, maar in het belang van de volksgezondheid onvermijdelijk”, aldus de VNG.

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die vooral vrijkomt als een ziek dier een door de ziekte veroorzaakte miskraam krijgt. De bacterie kan zich vervolgens via de lucht verspreiden en leidt dus vooral in het voorjaar tot ziektegevallen.

Commentaar: pagina 7