...en de UK is dat ook

In nrc.next van 3 december draagt illustrator Ruben Oppenheimer het U-blad van de Universiteit Utrecht ten grave. Zijn illustratie (zie hieronder) verbeeldt de opinie van Frank Provoost, hoofdredacteur van Mare, over de onafhankelijkheid van universiteitsbladen. En hoe heet de laatste rustplaats waar Ruben de hippe, digitale glossy website die voor het Ublad in de plaats komt, naar toebrengt? www.universiteitskrant.nl. Laat dat nou de url zijn van onze krant, de Universiteitskrant Groningen (UK).

We hopen dat Rubens tekening onze site bezoekers heeft opgeleverd, maar die zullen wel verbaasd hebben opgekeken. Geen goed nieuwsshow, maar inhoudelijke en kritische stukken. Want de UK is een onafhankelijke universiteitskrant en geen verlengstuk van voorlichtingsdienst of bestuur. Net als Mare. Onze krant is ondergebracht in een aparte stichting, juist om afstand te scheppen tot het bestuur van de universiteit. Voor ons is dit de enige manier om onafhankelijk nieuws te kunnen brengen over de universiteit, waar meer dan 5.000 zeer mondige mensen werken die van objectieve berichtgeving echt niet in de war raken.

Daarom ben ik het ook roerend eens met Frank Provoost, dat universiteitsbladen of -kranten hun onafhankelijkheid niet uit de vingers moeten laten glippen.

Hanneke Boonstra

Hoofdredacteur UK

    • Hanneke Boonstra Hoofd Uk