Opinie

    • Paul Luttikhuis

Een nieuw lekje in het klimaat

Onrust op klimaattop na lekken ontwerptekst (Foto AFP)Onrust op klimaattop na lekken ontwerptekst (Foto AFP)

Als er veel wordt gelekt, zijn de belangen groot. Dat geldt ook voor het klimaatbeleid. Eerst was er climategate – over de rol daarvan op de klimaatconferentie dezer dagen meer. En nu is er de gelekte ontwerptekst van de Denen.

Wie de tekst naar The Guardian heeft gelekt is niet duidelijk, maar deze klokkenluider neemt het duidelijk op voor de ontwikkelingslanden. Want die komen er in het verhaal tamelijk bekaaid vanaf.

Het belangrijkste is misschien wel dat het woord Kyoto is verdwenen. En daarmee dus de ook stevige dam die in het Kyoto-protocol werd opgeworpen tussen de Annex I-landen (de geïndustrialiseerde landen) en de rest. En als die dam eenmaal is verdwenen, is er geen reden meer om de ontwikkelingslanden geen verplichtingen op te leggen. Dus mag er van de ontwikkelingslanden niet aan het Kyoto-protocol worden gemorreld.

Die scheiding tussen Annex I en de rest, die bij de ondertekening van het Kyoto-protocol in 1997 nog een zekere logica had, is wel kunstmatig in een tijd dat de grootste producent van broeikasgassen, China, een ontwikkelingsland is. De Denen lossen dit probleem in hun tekst op door te spreken over verplichtingen van alle landen, behalve de allerarmsten.

Dat zullen de Chinezen en Indiërs, nog een ontwikkelingsland in de top-vijf van CO2-uitstoters, nooit accepteren. Evenmin zullen zij akkoord gaan met ‘een samenwerking binnen internationale organisaties, inclusief internationale financiële instellingen’. Ze worden niet met name genoemd, maar dit is natuurlijk een verwijzing naar door Wereldbank en IMF, die door het Westen worden gedomineerd.

Deze ontwerptekst is heel algemeen en niet erg ambitieus en toont vooral de gretigheid van het gastland om hun conferentie te kunnen afsluiten met een akkoord. Maar gelet op de heftige reacties zullen ze daar alleen in slagen als ze hun ontwerp zo gauw mogelijk in de prullenbak laten verdwijnen.

Lees hier interessante reacties uit de Britse Financial Times, het Chinese persbureau Xinhua, nieuwszender Al Jazeera, de Australische Syndey Morning Herald, de Duitse Der Spiegel, en de Amerikaanse Wall Street Journal.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis