nrc.nl/onderwijs

Pabostudenten krijgen veel meer rekenen en taal in hun lesrooster. Wordt hun curriculum niet te zwaar?