nrc.nl/barometer

Wat merken bedrijven van de economische neergang? NRC peilt de stemming op bedrijventerreinen in Nederland.