Nederland kort

Opvang voor zieke uitgeprocedeerde asielzoekers

DEN HAAG. Zieke uitgeprocedeerde asielzoekers die op medische gronden een verblijfsvergunning aanvragen, krijgen voortaan onderdak. Tot nu toe hadden ze daar pas recht op als er verblijf was verleend. Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie, PvdA) wil hen vanaf januari opvangen op locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat heeft ze gisteren aan de Tweede Kamer geschreven. Het parlement had de staatssecretaris opgeroepen de groep op te vangen om te voorkomen dat deze in de illegaliteit verdwijnt. Het gaat om zieke ex-asielzoekers die recht hebben op verblijf in ons land gedurende hun medische procedure, maar die geen recht hebben op opvang. De staatssecretaris wil nu dat er vóór de formele aanvraag voor een medische vergunning wordt vastgesteld of er echt sprake is van een medisch probleem. De ex-asielzoekers moeten hun medisch dossier daarom twee weken tevoren bij een arts van het Bureau Medisch Advies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bezorgen. Het bureau probeert binnen twee weken met een advies te komen, waarna de IND beslist. De IND krijgt per jaar 1.200 medische aanvragen binnen. Circa een kwart van de indieners wordt een tijdelijk verblijf toegekend. (ANP)

Inburgeringsgeld van Groningen gevorderd

GRONINGEN. De gemeente Groningen moet een paar miljoen euro aan het Rijk terugbetalen, omdat de inburgeringsnormen die de overheid heeft gesteld niet zijn gehaald. Dat meldde een woordvoerder van de gemeente Groningen gisteren. De gemeente verwachtte dat zeker 1.230 allochtonen de inburgeringscursus zouden volgen. In werkelijkheid waren dat er maar achthonderd. Groningen zal niet de enige gemeente zijn. In 2006 gaven gemeenten op hoeveel mensen ze dachten te laten inburgeren. Op basis daarvan kregen ze een bedrag, waarvan ze een eventueel niet gespendeerd deel moeten terugbetalen. Afgelopen zomer leek het erop dat van de 52 grotere gemeenten er maar dertien op schema lagen. Het streefgetal voor dit jaar is 50.000 inburgeraars. In oktober ging minister Eberhard van der Laan (Integratie, PvdA) uit van 45.000. (ANP)

Extra subsidie voor 100 ‘groene’ pompen

DEN HAAG. Automobilisten moeten op veel meer plekken in het land terecht kunnen om ‘groen’ te tanken. Verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) stelt daarom samen met enkele provincies en gemeenten nog eens 4,1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een landelijk dekkend net van pompstations, waar automobilisten ook aardgas, groen gas, ethanol (E85) en biodiesel (B30) kunnen tanken. Het geld is goed voor meer dan honderd ‘groene’ pompen. Bij de eerste subsidieronde was 1,8 miljoen euro beschikbaar waarmee circa vijftig vulpunten worden gebouwd. (ANP)

Beelen, Ekdom en Schollaardt in Huis

Rotterdam. Dj’s Giel Beelen, Gerard Ekdom en Annemieke Schollaardt bewonen dit jaar het Glazen Huis van 3FM Serious Request op de Grote Markt in Groningen. Dat werd gisteren bekendgemaakt. (NRC)

Lees meer over de actie via nrcnext.nl/links