Geschiedenis bisdom Roermond stopt in 1960

Bisdom aan de Maas heet het geschiedenisboek van monumentale omvang (ruim zevenhonderd pagina’s) waarvan gisteravond in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond het eerste exemplaar werd aangeboden aan de pauselijke nuntius in Nederland. Het boek, gemaakt ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het bisdom Roermond, maakt het nodige los. Zo wordt onder anderen de in Maastricht vereerde bisschop Servatius als een verzinsel afgedaan. Maar opvallender is wat niet in het boek staat: de afgelopen vijftig jaar zijn buiten beschouwing gelaten.

Peter Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, vindt dat merkwaardig: „Na 1960 wordt het pas echt spannend. Er wordt om de hete brij heen gedraaid. Zo hoeven de auteurs geen oordeel te geven over de hervormingen onder bisschop Moors in de jaren zestig en het resoluut terugdraaien daarvan onder bisschop Gijsen vanaf 1972 ”, aldus de hoogleraar.

Nissen was betrokken bij de voorbereidingen van de geschiedschrijving van het bisdom , maar haakte in 2004 af. Wegens drukke werkzaamheden, meldt het boek. „Ook dat”, zegt Nissen. „Maar ook omdat het naar mijn zin te veel de geschiedenis van het instituut en niet de geschiedenis van de gelovigen werd.”

De overgebleven redacteuren , de kerkhistorici Paul Hamans (priester) en Régis de la Haye (diaken), voeren aan dat 1960 kan worden gezien als het einde van een tijdperk. Over de ontzuiling en ontkerkelijking daarna is het volgens hen lastig schrijven, omdat archieven nog niet openbaar zijn of niet volledig ontsloten. Bovendien is objectief met distantie schrijven over gebeurtenissen waar nog levende personen bij betrokken waren volgens de redacteuren onmogelijk. Nissen: „Dat zou betekenen dat je ook geen biografie over Van Agt kunt schrijven. Over de toegankelijkheid van relevante archieven gaat het bisdom grotendeels zelf.”

    • Paul van der Steen