Geen geld voor trage studenten

Universiteiten en hogescholen krijgen vanaf 2011 minder geld van het Rijk voor studenten die niet op tijd afstuderen. Dat stelt minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) deze week voor aan de Tweede Kamer.

De Algemene Maatregel van Bestuur waarin het bekostigingsmodel wordt gepresenteerd, is een uitwerking van Plasterks strategische agenda voor het hoger onderwijs, die hij in november 2007 ontvouwde.

Het nieuwe financieringsmodel voor het hoger onderwijs heeft vooral verstrekkende gevolgen voor universiteiten. De rijksbijdrage voor het academische onderwijs hangt nu grotendeels af van het aantal bachelor- en masterdiploma’s dat wordt uitgereikt. De helft van het budget wordt toegekend op basis van het aantal studenten dat de studie met een diploma afrondt, 13 procent is afhankelijk van het aantal eerstejaarsstudenten, 37 procent is een vast bedrag.

In het nieuwe model zal het aantal afgestudeerden voor nog maar 20 procent van het budget van belang zijn. Het aantal ingeschreven studenten zal dan voor 60 procent meetellen, het vaste bedrag zal worden verlaagd van 37 naar 20 procent.

Een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU laat weten dat de universiteiten de komende maanden zullen onderhandelen over de percentages. „Het vaste bedrag kan nog flink hoger worden.”

Minister Plasterk heeft een belangrijke voorwaarde verbonden aan de financiering. Universiteiten en hogescholen krijgen alleen geld voor studenten die ‘nominaal’ studeren. Dat betekent dat ze hun studie binnen de geplande tijd afronden. Voor bachelorstudenten is dat drie (universiteit) of vier jaar (hbo). Masters duren één of twee jaar.

Vanaf het moment dat een student de nominale duur van een studie overschrijdt en toch ingeschreven blijft, krijgt de instelling geen geld meer van het Rijk. Pas als de student zijn opleiding alsnog afrondt, krijgt de instelling nog een bedrag, als onderdeel van de kleinere diplomacomponent.

Voor hogescholen heeft het nieuwe financieringsmodel minder verstrekkende gevolgen. Hogescholen worden al beloond voor het tempo waarin ze studenten laten afstuderen. Hoe langer een hbo-student doet over zijn studie, hoe lager de rijksbijdrage wordt. Hogescholenvereniging HBO-raad laat weten dat zij tevreden is over het nieuwe voorstel, „omdat we straks ook geld krijgen voor studenten die een paar jaar staan ingeschreven zonder hun diploma te halen”.

    • Bart Funnekotter