Donner verlengt regeling deeltijd-WW tot 1 april

De regeling voor deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Dat heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) vandaag bekendgemaakt. De regeling zou op 1 januari stoppen. Werkgeversorganisaties en vakbonden hadden bij de minister aangedrongen op verlenging van de regeling.

Volgens Donner is het nog onduidelijk of de recessie echt voorbij is en of de onzekerheid voor bedrijven is verminderd. Tot nu toe hebben 3.800 bedrijven van de deeltijd-WW gebruikt gemaakt, waarmee 40.000 werknemers aan de slag zijn gehouden. Intussen daalt het aantal aanvragen voor deeltijd-WW licht.

Het gaat om een tijdelijke maatregel, die sinds april dit jaar de regeling voor werktijdverkorting vervangt. De werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het besluit van de minister „verstandig aangezien de crisis nog niet voorbij is, en zeker niet op de arbeidsmarkt”. Verwacht wordt dat het aantal werklozen het komend jaar zal stijgen tot 6 à 7 procent.

Desondanks steekt de werkloosheid in Nederland met nu 400.000 werklozen, zo’n 5 procent van de beroepsbevolking, gunstig af bij de ontwikkeling in de meeste andere Europese landen.

Spanje kent met bijna 20 procent de hoogste werkloosheid in Europa; Nederland met Denemarken en Oostenrijk de laagste. „Dat willen we graag zo houden”, schrijven minister Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) vandaag op de opiniepagina van de Volkskrant.

Beide bewindslieden zeggen niet te lang met de regeling voor deeltijd-WW te willen doorgaan, omdat daarmee structurele aanpassingen op de arbeidsmarkt worden belemmerd.

„Het remt de dynamiek, zeker als het aantal vacatures straks weer stijgt, en beperkt bedrijven die wel kunnen groeien”, schrijven Donner en Klijnsma. Ook willen de bewindslieden de arbeidsmarkt voor ouderen stimuleren.