DNB ziet Nederlandse economie groeien in 2010

De Nederlandse economie zal volgend jaar weer groeien. Het herstel is gematigd en zeer fragiel en wordt vooral veroorzaakt door tijdelijke factoren. Dit blijkt uit ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB) vanmorgen publiceerde.

De centrale bank verwacht een economische groei van 0,7 procent in 2010. In de vorige raming, van juni, ging de bank nog uit van een krimp. Voor 2011 voorziet DNB een groei van 1,2 procent. Dit jaar wordt afgesloten met een krimp van 4 procent.

De opleving komt deels doordat de wereldhandel eerder terugveert dan verwacht, zei DNB-bestuurder Lex Hoogduin vanmorgen in een toelichting. De Nederlandse economie profiteert hiervan, omdat de export weer toeneemt. De uitvoer wordt aangezwengeld door landen die relatief weinig last hebben gehad van de financiële crisis, zoals China, India en Brazilië.

De centrale bank schrijft in haar vooruitzicht wel dat er „geen wonderen” te verwachten zijn van de opkomende regio’s in Azië en Latijns Amerika. „Zij zijn onmogelijk in staat de gehele wereldeconomie voor langere tijd op sleeptouw te nemen.”

Andere belangrijke factoren voor het opveren van de economie zijn de stimulerende maatregelen van overheden wereldwijd en de monetaire impulsen zoals kapitaalinjecties. Omdat dit soort maatregelen tijdelijk zijn, is het onzeker of herstel zal doorzetten en in welke mate.

Volgens Hoogduin zou het goed zijn als de Nederlandse overheid in 2011 begint met het afbouwen van de stimulerende maatregelen en zich gaat richten op het aanpakken van het begrotingstekort dat dan zal zijn opgelopen tot 6 procent. „Dat is te hoog, dat is in de gevarenzone”, aldus Hoogduin. Daarbij komt dat de overheid momenteel een groot beroep doet op de kapitaalmarkten om de stimuleringsmaatregelen te financieren. Als deze vraag vanuit de overheid blijft bestaan, zal het voor ondernemingen lastiger worden om kapitaal aan te trekken. Ook zal kapitaal duurder worden, omdat de rente dan stijgt.

Als de Nederlandse overheid probeert om, zoals de Europese Commissie graag wil, het tekort in 2013 weer onder de 3 procent te brengen, zal dat een grote bezuinigingsronde teweegbrengen. „Dat zal niet pijnloos zijn, en een aantal jaren van lage groei meebrengen. Maar als de overheid dit niet doet, dan hangt het ingrijpen boven de markt en duurt het langer voordat er weer een duurzame economische groei mogelijk is”, aldus Hoogduin.

De centrale bank verwacht dat de particuliere consumptie in 2010 weer zal aantrekken. De omvang van deze opleving hangt af van bijvoorbeeld overheidsmaatregelen, het vertrouwen in de economie, en van de ontwikkeling van de werkloosheid. DNB verwacht dat de werkloosheid in 2011 zal zijn opgelopen tot 6,5 procent van de beroepsbevolking vergeleken met 3,4 procent gemiddeld in 2009.

De bedrijfsinvesteringen zouden in 2011 weer moeten aantrekken. Ook hier zijn onzekerheden, stelt DNB, die de economische groei kunnen hinderen, juist als deze weer aantrekt. De vraag naar zakelijke kredietverlening is al fors gedaald, en loopt de komende twee jaar verder terug. Als deze weer aantrekt kan het zo zijn dat er te weinig aanbod is. Dit kan komen doordat de overheid nog veel financiering vraagt, doordat banken de kredietvoorwaarden hebben aangescherpt, of doordat ze minder krediet te vergeven hebben omdat ze balansen moeten versterken.