correcties & annvullingen

Commentaar

Door een fout stond in de rubriek Commentaar (4 december, pagina 19) een commentaar dat reeds eerder, op 10 februari 2009, in de krant was verschenen.