CO2 is nu officieel een gevaar voor VS

Een dagelijks verslag van belangrijke gebeurtenissen en uitspraken op de klimaattop in Kopenhagen, en daarbuiten.

Het goede nieuws op de eerste dag van de klimaatconferentie in Kopenhagen kwam uit Washington, in de vorm van een uitspraak van het Amerikaanse milieuagentschap EPA. Dat heeft namelijk officieel besloten dat kooldioxide een gevaar is voor het welzijn van Amerikaanse burgers. En dus moet de Amerikaanse regering volgens de Clean Air Act er wel iets tegen doen.

In Kopenhagen was Yvo de Boer, chef van het VN-klimaatbureau, blij met de uitspraak – die niet toevallig op dit moment komt. In de Amerikaanse Senaat wordt al maanden geruzied over een klimaatwet. Mochten ze er niet uitkomen, zei De Boer, kan de Amerikaanse regering ook eigenmachtig ingrijpen.

Dat is precies waarom president Obama het EPA om een oordeel heeft gevraagd over kooldioxide – en waarom zijn voorganger Bush dat nooit deed. Het besluit van het EPA is niet vrijblijvend, maar verplicht de regering tot actie.

De Amerikaanse Clean Air Act, de wet op de schone lucht, is bedoeld voor zwaveldioxide, fijnstof en andere ongezonde rommel in de lucht en zeker niet voor een gas als kooldioxide, dat normaal in de atmosfeer voorkomt. Het oordeel van het EPA is volgens critici dan ook gekunsteld. Maar in Kopenhagen zitten ze daar niet mee, want het besluit geeft de Amerikaanse delegatie een beetje extra onderhandelingsruimte.

Gisteren was daar nog weinig van de merken. Het openingsbod van de Amerikaanse onderhandelaar Jonathan Pershing was bescheiden en bleef keurig binnen de marges van de klimaatwet in de Senaat: een reductie van broeikasgassen in 2020 met 17 procent ten opzichte van 2005. En dat dan alleen als opkomende economieën (lees: China) ook stevige reducties voor hun rekening nemen. Want de VS mogen dan een vijfde van de broeikasemissies veroorzaken, zei Pershing, dat betekent nog steeds dat de anderen verantwoordelijk zijn voor viervijfde.

Een opmerkelijke uitspraak kwam gisteren van Dessima Williams, die onderhandelt namens de kleine eilandstaten:„In de wetenschap dat ons voortbestaan wordt bedreigd, hebben wij het meest te verliezen als er niets gebeurt. We zijn hier dus voor onszelf en voor de wereld om te voorkomen dat we verbranden en verdrinken.”

Het citaat van de dag was van klimaatchef Yvo de Boer:„Deze conferentie zal geschiedenis schrijven, wij moeten ervoor zorgen dat het de juiste geschiedenis is.”

    • Paul Luttikhuis