Advies: drachtige geiten en schapen ruimen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert het kabinet om voor 2010 alle drachtige schapen en geiten op met Q-koorts besmette bedrijven te laten ruimen. Deskundigen zien dat als een snelle, eenmalige maatregel om abortussen bij de dieren te voorkomen, blijkt uit het advies dat televisieprogramma Zembla in bezit heeft. Bij een abortus komen in de omgeving veel bacteriën vrij.

De ministers Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) en Gerda Verburg (Landbouw, CDA) bestuderen het RIVM-advies over verschillende opties om de Q-koortsepidemie te bestrijden. De bacterie Q-koorts komt vrij bij miskramen van zieke geiten en schapen, verspreidt zich door de lucht en maakte dit jaar al meer dan tweeduizend Nederlanders ziek; vijf mensen overleden.

De deskundigen raden verder aan om bestaande besmette bedrijven niet te laten uitbreiden. Ook vragen ze meer aandacht voor de risico's voor mensen die op de bedrijven werken. De Gezondheidsraad zou met een advies moeten komen of het vaccin dat nog niet in Europa is toegelaten toch mag worden gebruikt voor geiten- en schapenhouders, hun gezin en werknemers. Verder moet worden onderzocht welk ontsmettingsmiddel echt effect heeft bij deze bacterie.

In afwachting van maatregelen van het kabinet op basis van het RIVM-advies is gisteren een bijeenkomst over de Q-koorts met bestuurders en vertegenwoordigers van onder andere de GGD in Noord-Brabant geannuleerd. Ook een kaart met besmette gebieden die op internet zou worden geplaatst, zal pas later online worden gezet, zo meldde het ministerie van LNV. De indieners van een Brabants burgerinitiatief tegen megastallen eisten gisteren dat het ministerie niet langer de exacte locaties van besmette bedrijven verhult. (ANP)