Top over klimaat is inderdaad overbodig

De temperatuur op aarde stijgt niet en zal niet verder stijgen. Dit feit wordt door het IPCC genegeerd, meent Dick Thoenes. Er dreigt helemaal geen ramp.

Aan het voortreffelijke betoog van Leon de Winter wil ik het volgende toevoegen. Het zijn niet ‘de’ wetenschappers die verkondigen dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens, maar ‘de’ politici plus slechts een bepaald deel van de wetenschappers. Een kritische minderheid heeft zich hiertegen altijd verzet, maar hun standpunten zijn systematisch geweerd uit de eindrapportage van het IPCC.

De zogenaamde ‘broeikastheorie’ gaat ervan uit dat het op zichzelf kleine broeikaseffect van CO2 ongeveer driemaal wordt versterkt door waterdamp. Dit is een theorie die nooit ‘in het veld’ is geverifieerd. Het IPCC heeft echter altijd beweerd dat er binnen de wetenschap een consensus zou bestaan over deze theorie. Dit is door de media kritiekloos overgenomen. Maar in werkelijkheid heeft er binnen het IPCC, sinds de oprichting in 1988, voortdurend een controverse geheerst. Men heeft echter steeds voor een meerderheidsstandpunt gekozen en de onenigheid verzwegen. De wetenschappers die een ander standpunt innamen, werden als irritante ‘broeikassceptici’ beschouwd. Hun kritiek werd binnen het IPCC niet serieus genomen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de kleine variaties in de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer voornamelijk worden veroorzaakt door een samenspel van periodieke variaties in de zonne-activiteit en spontane variaties in de grootte en richtingen van oceaanstromingen. Het gecombineerde effect leidt tot grillige maar kleine temperatuurwisselingen, die het nog kleinere effect van CO2 overstemmen.

Het is belangrijk om hierbij onderscheid te maken tussen plaatselijke en wereldwijde temperatuurveranderingen. In West-Europa (slechts 1 procent van het aardoppervlak) is de temperatuur de laatste dertig jaar ongeveer 2 graden gestegen, in andere delen van de wereld is die gedaald, terwijl de wereldgemiddelde temperatuur tussen 1979 en 1998 slechts 0,3 graad is gestegen. Daarvóór en daarna is die licht gedaald.

Wat kan er gebeuren als de uitstoot van CO2 in de toekomst nog heel sterk zou toenemen? Niet veel, omdat de absorptie van infrarood door CO2 nu reeds bijna ‘verzadigd’ is. De temperatuur van de atmosfeer zal daardoor nooit meer dan 2 graden kunnen stijgen, hetgeen meer voordelen heeft dan nadelen (ook volgens het IPCC).

Het enige waargenomen effect van de toegenomen CO2-uitstoot is een toename van de plantengroei, die alleen maar gunstig is.

Het idee dat er een klimaatramp zou dreigen, is feitelijk nergens op gebaseerd. De klimaatconferentie in Kopenhagen is dus overbodig.

Dick Thoenes is emeritus hoogleraar chemische procestechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven.