Toezicht nodig dierenmedicatie

Dierenartsen willen een onafhankelijke toezichthouder op gebruik van antibiotica. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) maakt zich zorgen over overmatig gebruik van antibiotica bij dieren en wil resistentie van bacteriën zo veel mogelijk tegengaan. Die resistentie kan grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, voor dieren en mensen. De KNMvD denkt dat het aanstellen van een toezichthouder het antibioticagebruik binnen een jaar met 20 procent kan terugbrengen. Een bijkomend probleem is dat dierenartsen apotheekhoudend zijn, dus financiële belangen hebben bij de verkoop van antibiotica. (NRC)