'Situatie Afghaanse vrouwen blijft slecht'

Acht jaar na de omverwerping van het Talibaan-regime is de situatie van vrouwen in Afghanistan nog altijd deplorabel. De beloftes van de regering en de internationale gemeenschap om hun rechten en levensomstandigheden te verbeteren, zijn maar heel gedeeltelijk nagekomen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, in een rapport met de titel: De wereld heeft het ons beloofd..

Vrouwen en meisjes zijn vaak slachtoffer van geweld en discriminatie, en hebben maar beperkte toegang tot rechtspraak en onderwijs, aldus het rapport. „Ook heeft de Afghaanse regering nagelaten de moordenaars van prominente vrouwen voor de rechter te brengen, waarmee ze een omgeving van straffeloosheid heeft geschapen voor mensen die vrouwen tot doelwit maken.”

Geweld tegen vrouwen is endemisch in Afghanistan, stellen de onderzoekers. „Politie en rechters zien geweld tegen vrouwen als legitiem”, zei een lid van de onafhankelijke Afghaanse commissie voor de mensenrechten tegen de onderzoekers. Slachtoffers doen daarom vaak geen aangifte.

Tussen 2001 en 2005 was sprake van een positieve ontwikkeling, maar de trend is nu op veel terreinen negatief. Human Rights Watch wijt dat onder meer aan de toegenomen macht van conservatieve leiders en voormalige krijgsheren in de Afghaanse politiek.

„Het lot van vrouwen en meisjes onder de Talibaan diende als een van de rechtvaardigingen voor de invasie in 2001, maar vervolgens hebben vrouwenrechten geen prioriteit gehad, bij de regering noch bij haar internationale bondgenoten”, aldus het rapport.

Rapport Human Rights Watch via nrc.nl/buitenland