Retour Den Haag-Brussel

Het kabinet ziet met lede ogen aan hoe de „spelregels van de samenleving” vervagen. Om te zorgen dat de regels weer duidelijk zijn – zodat iedereen zich eraan kan houden – is in het regeerakkoord een ‘Handvest Verantwoord Burgerschap’ aangekondigd. Daarmee moet een brede discussie op gang worden gebracht over de ongeschreven regels en opvattingen die in de samenleving gelden.

Afgelopen week, ruim tweeënhalf jaar na de aankondiging van het handvest, was het zover: minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken (PvdA) presenteerde de ‘Burgerschapskalender’. Die moet burgers inspiratie geven voor hun eigen burgerschap.

Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA) noemt het „een perfect kerstcadeau”. Hij heeft de minister meteen gevraagd de kalenders tegen kostprijs te verkopen. Gemeenten en bibliotheken delen ze gratis uit, maar Heijnen betwijfelt of er op die manier genoeg exemplaren met de inspirerende boodschap – ‘Samen voor de samenleving!’ – verspreid worden.

De kalender roept bijvoorbeeld op om iemands buddy te zijn, nieuwe Nederlanders welkom te heten, verstandig om te gaan met korte lontjes en je eigen straat schoon te houden. Hoewel, niet elke dag. In de week van 12 juli mogen de burgers van de kalender „de boel de boel laten”. Want, „laten we eerlijk zijn: we kunnen niet 365 dagen per jaar verantwoordelijk burger zijn.” (BR)

Assertief en fel: de ChristenUnie...

Uit peilingen blijkt Arie Slob (ChristenUnie) één van de minst bekende fractievoorzitters. Begrijpelijk, Slob concentreert zich vooral op het debat in de Kamer. Maar de laatste dagen was alles anders. Slob maakte zich boos. Eerst over De Telegraaf. Aanleiding: de beslissing van die krant om de VVD-actiesticker tegen de kilometerheffing op de voorpagina te brengen, alsof het een eigen illustratie betrof. „Zo bont hebben kranten het sinds de hoogtijdagen van de verzuiling niet meer gemaakt”, zei Slob. „Een directe poging het democratisch debat te overstemmen met stemmingmakerij.” Daarna was Femke Halsema aan de beurt. GroenLinks, beweerde zij vorige week, was buiten de regering gebleven omdat PvdA en CDA de ChristenUnie prefereerden. Geschiedvervalsing, schreef Slob in het Friesch Dagblad. Ze had „hard to get girl” gespeeld. En verloren. Vilein voegde hij daar de kwalificatie aan toe die Halsema onlangs voor zichzelf had bedacht: „lopend politiek wonder”.

Dit weekeinde koos Slob een vijand van nog hogere statuur. In het radioprogramma Kamerbreed wees Slob de Raad van State terecht, die de regering adviseert de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd eerder in te laten gaan, zodat ook 55-plussers langer moeten doorwerken. Verkeerd advies, aldus Slob. Laat het hoge adviesorgaan gewoon wetten toetsen, en zich verre houden van politieke meningen. (PvO)

...maar de VVD ligt op de loer !

En toch helpt deze nieuwe assertiviteit de ChristenUnie niet bij het voorkomen van de rituele aanvallen die ze bij tijd en wijle te verduren krijgt van de liberale oppositie. Afgelopen donderdag was het weer raak. Atzo Nicolaï (VVD) stelde Kamervragen over uitspraken die partijleider André Rouvoet deed tijdens ‘het Europese Gebedsontbijt’. Ook D66 en GroenLinks reageerden ontstemd.

Wat had Rouvoet gezegd? Een kwart van de Nederlandse meisjes heeft te maken met seksueel geweld, 22 procent van de jongeren is problematisch drinker. Schuldige? De seculiere samenleving, waarin te veel nadruk ligt op het opeisen van individuele vrijheden.

Ha! Daar gaat-ie weer, moet Nicolaï hebben gedacht. Hij vroeg de premier of het kabinet vindt dat het vrijheidsstreven inderdaad leidt tot seksueel misbruik.

De antwoorden komen eraan, maar Nicolaï kent ze al. Want dat is net zo’n ritueel. Ja, het kabinet maakt zich zorgen. En met geloof is niets mis. De ChristenUnie stelt op haar beurt altijd de wedervraag: erkent de VVD niet zelf dat er meer vrijheidsbeperkende regels nodig zijn? Niet alleen op het gebied van criminaliteit, maar nu zelfs in de bankensector?

Op naar de volgende gebedsbijeenkomst. En zet de Kamervragen maar vast klaar. (PvO)

Bijdragen: Pieter van Os en Barbara Rijlaarsdam.

    • Barbara Rijlaarsdam
    • Pieter van Os