nrc.nl/recht-en-bestuur

‘Terughoudend zijn met het bouwen van minaretten’ heeft ook gevolgen voor kerktorens.