nrc.nl/china

Marsorder voor de Chinese topdiplomaat in Kopenhagen: zeg niets toe dat de economie in gevaar brengt, maar voorkom dat China schuld krijgt bij mislukking.