Nieuwe sluis is zelfs zonder containers nodig

In Lux van 1 december wordt gesuggereerd dat de nieuwe zeesluis IJmuiden weggegooid geld is. Ik wil dit graag ontzenuwen.

De noodzaak voor de nieuwe zeesluis is gefundeerd op vier hoofdoverwegingen:

1. De bestaande, 80-jarige Noordersluis heeft groot onderhoud nodig, waardoor daar een langdurige stremming zal komen.

2. De wachttijden voor de sluis hebben door de gerealiseerde groei (de grootste van alle West-Europese zeehavens) dusdanige vormen aangenomen dat het bereiken van de capaciteitsgrens onaanvaardbaar wordt. De vraag is niet of, maar wanneer die grens wordt bereikt,

3. Er is meer veiligheid en bedrijfszekerheid met een tweede toegang.

4. De breedtebeperking is een probleem. De beëindiging van de Japan-containerlijn komt door een rationalisatie van containerstromen naar Europa in bredere schepen, die thans niet in de sluis passen.

De ladingstromen in de Amsterdamse haven zijn divers: kolen-, benzine-, cruiseschepen, autoboten, etc. Ook deze schepen worden groter en breder. De nieuwe sluis is dus zelfs zonder containers broodnodig. Het besluit voor de planstudie naar de nieuwe sluis komt geen dag te vroeg.

Mr.J.J.Heusdens

Voorzitter ORAM, de havenbranchevereniging voor de Amsterdamse havens

    • de Havenbranchevereniging voor de Havens
    • Mr.J.J.Heusdens Voorzitter Oram