Herstart luchthaven Twente terecht betwist

De herstart van luchthaven Twente wordt terecht zwaar betwist. Meer CO2, meer luchtvervuiling, geluidshinder, een magnifieke omgeving gaat teloor, vliegveld Munster is gewoon per auto en trein binnen handbereik, aanvechtbare cijfers, luchtfietserij, van Duitse zijde aanpassing van de infrastructuur, shuttle naar Enschede afgewezen. Minister Eurlings (Verkeer, CDA) wilde vorig jaar nog 70.000 vluchten van Schiphol naar Twente overhevelen, nu komt het initiatief uit Twente zelf.

Een ongehoorde planologische ingreep staat in beginsel op de rails. Een ingrijpende karakterverandering voor Twente wordt ingeluid, Duitse belangen in de aanpalende regio’s worden ernstig geschaad, bewoners in Nederland en Duitsland ook, flora en fauna worden getroffen door geluidshinder en luchtvervuiling, het klimaat wordt extra belast. Minister van der Laan (Wonen, PvdA) wijst in een artikel in Tubantia van 14 november terecht op het grote belang van de achtertuinen van Nederland met hun aanbod van rust en kalmte, op de fiets en te voet. Een zo majeure ingreep in het grensgebied Twente met internationale impact in het Europa van nu, hoort niet op provinciaal en stedelijk niveau beslecht te worden.

De keuze tussen een verminkt Twente, ronkende luchthaven/industrie of een achtertuin tot ver in Duitsland, met producten voor toerisme, gezondheid, kunst en cultuur behoort bij de Tweede Kamer te liggen. Europa betekent samenwerken en niet ‘wij’ eerst.

R.H. de Haan

Enschede

    • R.H. de Haan Enschede