Gedraag Smaling is hoogleraar onwaardig

In NRC Handelsblad van 4 december wordt gemeld dat hoogleraar duurzame landbouw Eric Smaling (Universiteit Wageningen) de dissertatie van Wiet Janssen aan de Universiteit Twente „wetenschappelijk onder de maat en een doctorstitel onwaardig” vindt. Smaling blijkt met drie collega-hoogleraren bezwaar te hebben aangetekend tegen Janssens promotie. Hij blijkt ook bij de promotieplechtigheid aanwezig te zijn geweest en daar vragen te hebben gesteld, zoals het protocol ook toestaat. Hij stelt dat hij „niet door het verweer van Janssen” is overtuigd. Als hoogleraar zou hij moeten weten dat, anders dan in Angelsaksische landen, in Nederland de beoordeling van het proefschrift plaatsvindt in een voortraject: de promotiecommissie buigt zich over de conceptdissertatie en adviseert eventuele aanpassingen. Er wordt niet besloten tot het laten doorgaan van de promotieplechtigheid totdat de commissie tevreden is over het concept. Blijkbaar heeft Smaling protest aangetekend bij de promotor/promotiecommissie, maar heeft hij die er niet van kunnen overtuigen dat zijn bezwaren hout snijden en is er dus besloten dat de promotie doorgang kon vinden.

Een promotie is de climax van een wetenschappelijke studie die een aanzienlijke inspanning vergt en wat Smaling nu doet is een hoogleraar onwaardig. Hij mag het best oneens zijn met de promovendus (en de promotiecommissie) en hij heeft alle mogelijkheden gehad om zijn bezwaren kenbaar te maken, maar om op deze manier zijn gram te halen is beneden alle peil.

J.J. van der Vuurst de Vries

Emeritus hoogleraar TU Delft, Aerdenhout