Opinie

    • Paul Luttikhuis

Complottheorieën kunnen in de la

Connie Hedegaard, voorzitter van de conferentie (Foto AFP)Connie Hedegaard, voorzitter van de conferentie (Foto AFP)

De sceptici kunnen tevreden zijn. Karel Knip heeft dit weekeinde in de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad uitgebreid bericht over de gehackte e-mails. En in de opiniebijlage stond een stuk van Leon de Winter, waarin hij de opwarming van de aarde in twijfel trekt. Verder heeft NRC Handelsblad niet meegedaan aan de gezamenlijke oproep van meer dan vijftig kranten, onder aanvoering van The Guardian, om van Kopenhagen een succes te maken. Een krant is er niet om actie te voeren.

De complottheorieën kunnen volgens mij dus weer even in de la verdwijnen. Voor de zekerheid zeg ik er wel bij, dat dit niet betekent dat ik het eens ben met De Winter (lees ook even hier). En evenmin dat ik zou hopen dat Kopenhagen geen succes wordt. Het stuk van Karel Knip is helder:

In het klimaatonderzoek speelt de hockeystick van Mann geen doorslaggevende rol. De reconstructie is van belang om zicht te krijgen op de natuurlijke variabiliteit van het klimaat en voor het toetsen van klimaatmodellen. Maar de geaccepteerde broeikastheorie steunt vooral op onderzoek aan de samenstelling van de atmosfeer en aan de fysische eigenschappen van de verschillende gassen. En op moderne temperatuurmetingen. Zelfs al zou het in de middeleeuwen mondiaal gemiddeld warmer zijn geweest dan nu, dan verandert dat niets aan het gezag van de broeikastheorie.

Ik ga nu niet in op de vele reacties op mijn twee blogs over de e-mails. Ik heb best begrip voor de woede van sceptici over de manier waarop sommige wetenschappers naar hen kijken. Maar het bewijs dat DE klimaatwetenschap nu opnieuw kan beginnen, zoals wel wordt beweerd, heeft volgens mij nog niemand in de e-mails ontdekt. Ik ben benieuwd naar de onderzoeken van het IPCC en de universiteit zelf.

Vandaag was het dan eindelijk zo ver: Kopenhagen is begonnen. ‘Copenhagen will be the city of the three C’s’, zei een enthousiaste Connie Hedegaard, de Deense minister die na de conferentie naar de Europese Commissie vertrekt: ‘Cooperation, Commitment and Consensus’.

De eerste voorlopige verdragsteksten zijn inmiddels afgeschoten: ontwikkelingslanden voelen er niets voor om nu al hun handtekening te zetten onder de 50/50 doelstelling (halvering van broeikasgassen in 2050). Want dat zou wellicht betekenen dat ook zij voor een groot deel kosten moeten opdraaien. Het maakt meteen duidelijk dat de grote schermutselingen zullen gaan over de financiering van een akkoord.

De beloftes van landen voor een reductie van kooldioxide stromen intussen binnen. Daar zitten overigens wel fraaie staaltjes van cijfergegoochel tussen. Rusland belooft bijvoorbeeld zijn CO2-uitstoot met 22 tot 25 procent te reduceren ten opzichte van 1990. Maar het land zit nu al 34 procent onder het niveau van 1990. Die belofte betekent dus dat de uitstoot voorlopig nog fors mag stijgen. Of, dat Rusland het verschil te gelde kan maken en daarmee de emissiehandel, een van de belangrijkste wapens in het klimaatbeleid, behoorlijk zal frustreren.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis