Wat betekent Verhagens oproep in de praktijk?

In NRC Handelsblad woedt sinds vorige week een debat tussen minister Verhagen, oud-premier Ruud Lubbers en zijn ‘Bende van Vier’ en Martijn van Dam, Kamerlid namens de PvdA over de vraag of Nederland gidsland kan zijn op het gebied van nucleaire ontwapening.

Verhagen is blij met de steun van de vier Ministers van Staat, maar juist op de vraag wat hun oproep in de praktijk betekent voor Nederland zelf, geeft hij niet thuis. Lubbers cs. zijn daarover wel duidelijk. Zij pleiten voor beëindiging van de nucleaire taken en het vertrek van de Amerikaanse tactische kernwapens in Europa.

In een brief die IKV Pax Christi deze week van de minister ontving, beklemtoont hij tot driemaal toe hoe belangrijk hij het vindt dat Nederland in de NAVO samen optrekt met Duitsland. De herziening van het Strategisch Concept biedt „de mogelijkheid om historische stappen te zetten die uiteindelijk zouden moeten leiden tot algehele kernontwapening, niet alleen in Europa maar in de hele wereld”. In Duitsland vreest men dat Westerwelle in de NAVO vastloopt door het zwijgen van bondgenoten zoals Nederland.

Als Verhagens inzet in de NAVO, net als die van Duitsland, gericht is op het vertrek van de resterende Amerikaanse kernwapens, wil hij dat dan net als Duitsland openlijk zeggen? Juist ook met het oog op het slagen van de NPV-toetsing? Tot dusver is zijn antwoord daarop nee. Verhagen kan pas werkelijk de steun van Lubbers en de zijnen claimen als dit ja wordt.

Jan Gruiters

Directeur IKV Pax Christi

    • Jan Gruiters