Van der Laan: informatie corporaties schiet tekort

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) is uitgesproken ontstemd over de financiële informatievoorziening van tientallen woningcorporaties. Dat blijkt uit de beoordelingsbrieven die de minister vorige week aan de 430 corporaties heeft verstuurd. De brieven zijn deze week openbaar gemaakt.

De verscherpte toonzetting in de brieven illustreert de resultaatgerichte verhouding die Van der Laan tegenover de sector nastreeft: betere financiële besturing om nieuwe debacles te voorkomen. Tijdige en betrouwbare financiële informatie is nodig nu de krediet- en huizencrisis individuele corporaties de laatste twee jaar vaker in problemen heeft gebracht.

Woningcorporaties moeten aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting, die namens de minister toezicht houdt, gegevens verschaffen over hun financiële positie.

De minister schrijft grote corporaties als Woonbron (Rotterdam), Woonstad Rotterdam, De Key (Amsterdam) en de Alliantie (Amsterdam/Amersfoort) dat hun aangeleverde gegevens „veel tekortkomingen” hadden. De verklaring van het bestuur van de corporatie over adequaat financieel bestuur „is voor mij van beperkte waarde gebleken”, aldus Van der Laan.

De corporaties krijgen het verzoek om vóór 1 februari 2010 maatregelen te nemen om „de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te waarborgen”. Bovendien moeten de commissarissen of vergelijkbare interne toezichthouders hun oordeel over de genomen maatregelen aan de minister melden.

Andere grotere corporaties, zoals Mitros (Utrecht), Portaal (landelijk), Wonen Breburg (Breda) en Com.wonen (Rotterdam) krijgen een lichtere vermaning. De minister zegt dat de kwaliteit van hun gegevens „afbreuk doet aan de waarde” van hun verklaring van adequaat bestuur. Ook zij moeten hun zaken verbeteren en dat melden aan hun commissarissen of interne toezichthouders, maar die hoeven hun oordeel niet aan de minister te rapporteren.

    • Menno Tamminga