‘Rugzakjes’ horen bij de ouders, niet bij scholen

Gelukkig wordt er in het lager onderwijs genuanceerder gedacht over ‘gehandicapten’ in de klas dan door mevrouw Meijs van Beter Onderwijs Nederland (Opiniepagina, 2 december). Ten eerste bestaat de gehandicapte niet. Er zijn veel soorten handicaps en vele soorten kinderen met een handicap en voor sommige kinderen mét handicap ligt gewoon lager onderwijs voor de hand, voor anderen is speciaal onderwijs meer geschikt. Elke lagere school kan en moet zelf bepalen in hoeverre hij geschikt is om tegemoet te komen aan of rekening te houden met deze beperkingen. Mevrouw Meijs heeft ook een punt, want tegenover haar stelling hoort de Haagse opvatting dat alle kinderen met een handicap moeten worden toegelaten in het gewone lager onderwijs. Een idee dat even onzinnig en onwerkbaar is, desastreus uitwerkt voor veel kinderen met een handicap en rampzalige gevolgen heeft voor het gewone onderwijs. Een kind met een normale intelligentie dat kan rondtuffen in zijn rolstoel, hoort thuis op een gewone school. Een kind met Down dat enigszins kan meekomen en geen gedragsproblemen heeft, eveneens. Misschien zijn tien kinderen die wat extra aandacht nodig hebben – blinden, doven, rolstoelen, hyperintelligenten – in één klas te veel. Laat die afweging maar aan de school.

Aan het passend onderwijs van staatssecretaris Dijksma kleeft echter nog een ander, serieus bezwaar: de ‘rugzakjes’ voor kinderen met een handicap worden toegekend aan de kinderen c.q. hun ouders. Die hebben daarmee invloed en controle op waar dat extra geld aan besteed wordt en voorkomen daarmee dat het geld wegvloeit in algemene middelen. Dijksma vindt dat maar onhandig. Het geld gaat dus direct naar de scholen toe. Elke mogelijkheid voor ouders om met de macht van de portemonnee achter de deur nog eens te vragen naar de remedial teaching van hun kind, verdwijnt daarmee in de prullenbak. Echt sociaal-democratie.

Hugo Arlman

Oud-voorzitter Amsterdamse Montessorischool, vader van een verstandelijk gehandicapte zoon van 16

    • Vader Vanverstandelijk Gehandicapte Zoon van 16
    • Hugo Arlman Oud-Voorzitter Montessorischool