nrc.nl/onderwijs

De rechtsstaat weegt zwaarder dan enige geloofsopvatting, zegt staatssecretaris Dijksma. De SGP ziet dat anders.